• Общи условия

    Условия за ползване на електронен магазин www.emagazinche.com

    Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г. "МУНАКАВА" ЕООД като собственик на електронния магазин www.еmagazinche.com, прави следните промени в общите условия свързани със защитата и съхранението на лични данни, считано от 25.05.2018 година.

     

    С приемането на настоящите общи условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава безсрочно и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦА и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние, както за акция, маркетингови активности и др. незабранени от законодателството цели, организирани от ТЪРГОВЕЦА.
    ПОЛЗВАТЕЛЯТ по всяко време може да изиска с писмена отмяна предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ТЪРГОВЕЦА.
    ТЪРГОВЕЦЪТ декларира изрично пред ПОЛЗВАТЕЛЯ, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и други цели. 
    ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на закона и юридически процедури за осигуряване спазването на настоящите Общи условия.

    Лични данни, събирани и съхранявани за нуждите на www.emagazinche.com за коректно изпълнение на доставки са:

    - Име и Фамилия;
    - Телефон/Мобилен телефон;
    - Електронна поща;
    - Пощенски адрес;
    - ЕИК/Данъчен номер при издаване на фактури;
    - IP адрес;
    - IBAN и SWIFT при банкови разплащания;

    ВСИЧКО ЗА ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК

    Всеки потребител сам създава профил в сайта за електронна търговия www.emagazinche.com, в който профил може да ги променя или премахва по собствено осмотрение.

    Личните данни се използват само и единствоно за обработка на поръчки и доставки!  

    При съмнения за некоректно съхраняване на данните предоставени доброволно от клиенти и доставчици на "МУНАКАВА" ЕООД засегнатата страна може да се свърже с нас на тел: +359 89 6700 219 или мейл: office@emagazinche.com или да търси правата си чрез контролните органи! 


    За да използва сайта, Потребителят трябва да получи достъп до световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. „МУНАКАВА“ЕООД само предоставя информацията на сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

         Информацията е предоставена от „МУНАКАВА“ЕООД за удобство и може да се променя без предизвестие. „Ки стил“ЕООД  може  да променя настоящите Общи Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези промени и обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. „МУНАКАВА“ЕООД не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. „МУНАКАВА“ЕООД не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.


         Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от „МУНАКАВА“ЕООД. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка през сайта, потребителят влиза в договорни отношения с „МУНАКАВА“ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в сайта: www.emagazinche.com  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.emagazinche.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.


         Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. www.emagazinche.com си запазва правото да удължава посочените срокове с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Продуктите се доставят от куриер,  до адрес, посочен като такъв за доставка или офис на куриерската фирма.

         Обявените цени в сайта, важат само при покупка онлайн от електронния магазин.


         При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.emagazinche.com или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "МУНАКАВА" ЕООД, посочена в изпратената фактура или протокол за продажба и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.

    С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.emagazinche.com издава надлежна гаранционна карта или сертификат с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.   

         Съгласно чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 14 дни, от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно:

    - Ако е опакована и опаковката й не е отваряна (транспортната опаковката на самата пратка може да бъде отваряна);

    - Придружена е от  цялата съпътстваща документация - гаранционна карта, касов бон или разписка за пощенски паричен превод  (съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.) и фактура по Ваше желание.

    - По нея или по опаковката й няма механични повреди.

         За да върне стоката, клиентът трябва да изпълни следните условия:

    - Да изпрати писмена заявка за желанието си във формата за Рекламации на сайта www.emagazinche.com;

    - Да посочи своя банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената цена на стоката;

    - Да съгласува със служител на „Продукти за коса“ адреса, на който да бъде върната.

         Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

         До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на www.emagazinche.com, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

         Прегледът на върнатата стока се извършва от служител на www.emagazinche.com в присъствието на други двама служители, като се издава протокол. Ако стоката отговаря на всички изисквания, в срок от 7 дни www.emagazinche.comпревежда по банкова сметка на клиента сума, равна на цената на закупения уред.

      www.emagazinche.com запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, ако е нарушено едно или повече условия за връщане на стоката. 

         Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП (Закон за защита на потребителите).

         Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. 

         Предвид използването на сайта на www.emagazinche.com , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.emagazinche.com  има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

    Защита на личните данни.

        Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.emagazinche.com при ползване от него на сайта, както и на коригиране на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.emagazinche.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват от www.emagazinche.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в дружеството.

  • Марки
  • © Copyright 2016 emagazinche.com

 • Сравни
  Затвори
  Отвори
  Няма резултат